Norsk hjerneslagregister

Kontakt

Daglig leder
Hild Fjærtoft
hild.fjaertoft@stolav.no

Hovedfunn
  • I Norge får mer enn 9 av 10 pasienter med hjerneslag behandling i slagenhet – dette er verdensrekord!
  • Nær 7 av 10 som får blodproppoppløsende behandling får dette innen 40 minutter etter ankomst til sykehuset.
  • Hele 74 % av pasientene er selvhjulpne 3 måneder etter hjerneslaget.

Årsrapporter