Cerebral pareseregisteret i Norge

Kontakt

Guro L. Andersen
guro.andersen@siv.no

Hovedfunn
  • Forekomst av CP for barn født i Norge mellom 1999 og 2010 har gått betydelig ned fra 2.6 til 1.9 per 1000 levende fødte barn
  • Kun 39 prosent av barn med CP har fått kartlagt sine kognitive ressurser innen 6-års alder
  • Bekymringsfullt få sender inn resultater av hofterøntgen

Årsrapporter