Cerebral pareseregisteret i Norge

Kontakt

Guro L. Andersen
guro.andersen@siv.no

Hovedfunn
  • Forekomst av cerebral parese for barn født i Norge mellom 1999 og 2010 har gått betydelig ned fra 2.6 til 1.9 per 1000 levende fødte 
  • Kun 35 prosent av barn med cerebral parese har fått kartlagt sine kognitive ressurser innen 6-års alder og det er stor variasjon mellom habiliteringstjenestene
  • Det er betydelig variasjon mellom habiliteringstjenestene i Norge i andelen barn med cerebral parese som behandles med botulinumtoksin

Årsrapporter