Norsk nyreregister

Kontakt
Anders Åsberg
Hovedfunn
  • Hovedparten av pasienter som starter dialyse er henvist i tide

  • Blodtrykksbehandlingen av nyretransplanterte når ikke mål

  • Andel vellykkede nyrebiopsier øker

Årsrapporter