Norsk nyreregister

Kontakt
Anders Åsberg
Hovedfunn
  • Norsk nyreregister har en total dekningsgrad på minst 95%
  • Enkelte HF nærmer seg det nasjonale målet om at 30% av dialysepasientene skal behandles med hjemmedialyse
  • Nyresviktpasienter henvises til nyreavdeling i god tid før dialysebehov, over 80% er kjent ved avdelingen i minst 4 mnd før dialysestart

Årsrapporter