Norsk nyreregister

Resultater publisert i 2015

Figur 1. Prevalens nyreerstattende behandling 2014.
 

Peritoneal dialyse bruker pasientens bukhinne, peritoneum, som membran. Bukhinnen har en stor overflate og rikelig blodforsyning. Den sterile dialysevæsken (2-2,5 liter) føres inn i bukhulen gjennom et kateter og tappes ut igjen etter ca. 4-6 timer. Da er det blitt konsentrasjonslikevekt mellom blodet og dialysevæsken for de stoffene det dreier seg om.

Hemodialyse er en metode for fjerning av blodets avfallsstoffer og væskeoverskudd ved hjelp av et dialysefilter.Hemodialyse er intermitterende behandling i 3–5 timer, vanligvis 2–4 ganger ukentlig ved kronisk nyresvikt. Ved akutt nyresvikt gis behandling som regel én gang daglig.

Figur 2. Insidens nyreerstattende behandling 2014.

 

Figur 3. Ukentlige HD-timer 2013

 

Dialysetid i hemodialyse henhold til retningslinjer er minst 12 timer/uke. Individuelle avvik kan være klinisk indisert, men kun unntaksvis. 2013-data presenteres da ikke alle årsskjemaer er levert ved tidsfrist for rapporten.

 

Figur 4. Kjent ved oppstart RRT 2009-2014

Totalt startet 521 nye pasienter i nyreerstattende behandling i Norge i 2014; 361 på HD, 92 på PD og 68 ble transplantert. Start av nyreerstattende behandling på en pasient som er kjent hos nefrologen (> 4 måneder) indikerer god planlegging av behandlingsbehovet og kontroll på pasientpopulasjonen. Det er imidlertid ikke alle pasienter som det er mulig å planlegge dialysestart over lengre tid på da forløpet kan være akutt. I de tilfellene vil denne variabelen ikke være en god kvalitetsindikator, men i det store gir det et bilde av om planleggingen er god i forhold til pasientpopulasjonen.