Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Kontakt

Torild Skrivarhaug

barnediabetes@ous-hf.no

Hjemmeside
Barnediabetesregisteret

E-post: barnediabetes@ous-hf.no

Kontaktpersoner
Torild Skrivarhaug
Faglig leder
Tlf. 23 01 56 48

Siv Janne Kummernes
Diabetessykepleier
Tlf. 23 01 58 17

 

Årsrapporter