Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Kontakt

Torild Skrivarhaug

barnediabetes@ous-hf.no

Hovedfunn
  • Andelen barn som oppnår behandlingsmålet HbA1c <7,5 % har steget til 39 %. Dette er den høyeste andelen målt i BDR.
  • Andelen barn med HbA1c < 9,0 % var 86 %. Dette er den høyeste andelen målt i BDR.
  • Andelen barn som har hatt insulinsjokk har falt fra 14 % i 2001 til 3 % i 2017.
  • Andelen pasienter som tok årskontroll i 2017 er stabil på 98 %.
  • 22 barneavdelinger har bedre gjennomsnitts HbA1c i 2017 enn i 2016. 

2017 er andre året hvor BDR har registrert bruk av kontinuerlig vevsglukose- registrering og bruk av boluskalkulator (et verktøy for å regne ut insulinbehov i forhold til karbohydrater i kosten). Andelen brukere øker på begge. Gruppen barn og ungdommer som brukte kontinuerlig vevsglukoseregistrering og / eller boluskalkulator (> 50 % av tiden) hadde bedre gjennomsnitts HbA1c. Bevisstgjøring om avdelings egen gjennomsnitts HbA1c både sammenlignet med de andre barneavdelingene, men også sammenlignet med sine egne resultater fra tidligere år, fører til kvalitetsforbedrende arbeid i barneavdelingene.  

Årsrapporter