Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Kontakt

Kim Lund Nilsen

kim.lund.nilsen@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • Færre pasienter med lavrisikokreft behandles med kirurgi eller strålebehandling
  • Reseksjonsrand: Vesentlige forbedring i resultatene for enkeltforetak sammenlignet med fjoråret
  • Stadig lavere PSA-verdi ved diagnose

Årsrapporter