Norsk hjerteinfarktregister

Kontakt

Ragna Elise Støre Govatsmark

Send e-post

Databehandlingsansvarlig
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
St. Olavs hospital HF

Hjemmeside 
Norsk hjerteinfarktregister

Telefon
72 57 68 18

E-post
hjerteinfarktregisteret@stolav.no

Kontaktpersoner
Faglig leder 
Kaare Harald Bønaa 

Daglig leder
Ragna Elise Støre Govatsmark
450 30 308

Registerkoordinator
Sylvi Fredriksen Sneeggen
728 27758

Registerkoordinator
Tormod Aarlott Digre
728 27972 / 908 28 595 

Statistiker
Kari Krizak Halle

 

Årsrapporter