Norsk pacemaker- og ICD- register

2018

Registeret er under omstrukturering og vil derfor ikke presentere resultater i 2018.

Årsrapporter