Norsk hjertesviktregister

Kontakt

Daglig leder
Eva Kjøl Slind
eva.kjol.slind@stolav.no

Databehandlingsansvarlig
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
St. Olavs Hospital HF

Telefon 93 44 71 92 

Kontaktpersoner
Daglig leder
Eva Kjøl Slind
Telefon: 93 44 71 92 
eva.kjol.slind@stolav.no

Registerkoordinator
Marianne Lægran
Telefon: 93 43 33 81
Marianne.Legran@stolav.no

Faglig leder
Dr. Morten Grundtvig
Telefon: 92 21 84 97
morten-g@online.no

Kardiologisk rådgiver/medarbeider
Dr. Torfinn Eriksen-Volnes
torfinn.eriksen@stolav.no

Besøksadresse
Teknobyen – Miljøbygget 4.etg. vest
St. Olavs hospital 
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre 
Norsk hjertesviktregister
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Postadresse
St. Olavs hospital HF
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Norsk hjertesviktregister
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim