Norsk hjertesviktregister

Kontakt

Eva Kjøl Slind
eva.kjol.slind@stolav.no

Hovedfunn
  • Kraftig økning i antall Første besøk per år og økning i antall Hjertesviktpoliklinikker. 
  • Dekningsgraden er for lav ved mange Hjertesviktpoliklinikker, den varierer fra 29-100 % med et nasjonalt snittet er på 64%.
  • Det er store forskjeller mellom sykehusene i hvor stor grad de henviser pasienter som skrives ut med hjertesvikt til en Hjertesviktpoliklinikk, og det nasjonale snittet er på kun 21%.