Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

Databehandlingsansvarlig
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
Helse Bergen HF

Tlf. 55 97 22 20
E-post: noric@helse-bergen.no

Kontaktpersoner
Faglig leder
Svein Rotevatn
svein.rotevatn@helse-bergen.no

Daglig leder
Siren Hovland
siren.hovland@helse-bergen.no

Årsrapporter