Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

Hovedfunn
  • Store forskjeller mellom sykehus når det gjelder ventetid for invasiv utredning ved NSTEMI 
  • Stor andel av pasientene får foreskrevet anbefalt medikamentell behandling etter PCI
  • Økt bruk av supplerende bildediagnostikk ved PCI av venstre hovedstamme
  • Lav 30-dagers dødelighet etter kateterbasert innsetting av aortaklaff

Årets resultater for kvalitetsindikatorene i NORIC viser at det på nasjonalt nivå er måloppnåelse for 4 av 7 kvalitetsindikatorer der det er fastsatt nivå for måloppnåelse. To av disse gjelder medikamentell behandling etter utblokking av kransårer (PCI) med henholdsvis kolesterolsenkende og blodfortynnende medisiner, og for disse indikatorene er det god måloppnåelse ved alle sykehus. For noen andre kvalitetsindikatorer er det betydelige forskjeller mellom sykehusene i hvilken grad det enkelte sykehus når kvalitetsmålet som er satt for indikatoren. 
Sykehus som har stor grad av måloppnåelse viser at de har god kvalitet på behandlingen målt for den variabelen som kvalitetsindikatoren dreier seg om. Samtidig er kvalitet på behandlingen sammensatt av mange forhold og det er bare noen få sider av dette som vi kan undersøke i et kvalitetsregister. 
 

Årsrapporter