Norsk hjertestansregister

Databehandlingsansvarlig
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
Oslo universitetssykehus HF

Hjemmeside
NAKOS

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF - Ullevål
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo

Kontaktpersoner

Ingvild Tjelmeland
Leder for Norsk hjertestansregister
Mobiltelefon: 95801490
Mail: ingvild@nakos.no

Jo Kramer-Johansen
Fagansvarlig Norsk hjertestansregister
Mail: jo.kramer-johansen@medisin.uio.no

Jan Erik Nilsen
Daglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Telefon: 23027213
Mail: jen@nakos.no
 

 

Registerprotokoll

Årsrapporter