Norsk hjertestansregister

Hovedfunn
  • Alle sykehus leverer data for hjertestans utenfor sykehus
  • 29 av 50 sykehus leverer data for hjertestans på sykehus
  • Halvparten av alle pasienter som får hjertestans utenfor sykehus nås innen 9 minutter

Årsrapporter