Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (AblaNor)

Databehandlingsansvarlig:

Helse Bergen HF

Kontaktpersoner:

Leder
Peter Schuster

Registerkoordinator
Eva Torsvik 

E-post: 
ablanor@helse-bergen.no

 

Årsrapporter