Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (AblaNor)

Registeret har vært i produksjon fra høsten 2019. Resultater vil foreligge i løpet av 2020.

Årsrapporter