Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

Registeret fikk nasjonal status i 2015, og er under oppbygning. De har derfor ikke resultater for publisering i år. 

Årsrapporter