Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

Registeret fikk nasjonal status i 2015, og har ikke resultater for publisering i år. ABLA NOR har som mål å kunne starte datainnsamling i løpet av 2017.