Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Kontakt

Kristin Oterholt Knudsen

Kristin.Oterholt.Knudsen@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • Stadig flere overlever tykk- og endetarmskreft
  • Andel pasienter som får spredning til andre organer eller lokalt tilbakefall (endetarmskreft) er stabil

Årsrapporter