Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Kontakt

Kjersti Østby

kjersti.ostby@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • Store forskjeller ved bruk av MR ved utredning
  • Økende andel kvinner tilbys brystbevarende behandling
  • Flere kvinner har fått utført rekonstruksjon av nytt bryst samtidig som brystet fjernes, men det er fortsatt store variasjoner nasjonalt
  • Flere sykehus opererer færre pasienter enn anbefalt

Kvalitetsmålene som er relatert til sikker diagnostikk, optimal kirurgisk behandling og unngåelse av unødvendige kirurgiske inngrep i armhulen (aksillen) følger det anbefalte mål for behandling både av brystkreft og forstadium til brystkreft (DCIS). For strålebehandling etter brystbevarende operasjoner oppnår landet som helhet en moderat måloppnåelse for behandling, men her er det spesifikke rapporteringsårsaker som gjør at ikke høy måloppnåelse (≥95%) oppnås. Rapport om Kreftkirurgi i Norge anbefaler at det skal opereres minst 100 brystkreftpasienter per år ved de ulike sykehusene. 14 sykehus oppfyller kravet, mens fem sykehus når ikke dette kravet. Rapporteringsgraden for utredningsmeldinger totalt for alle sykehus i 2017 er 88%. Rapporteringsgraden for kirurgimeldinger totalt for alle sykehus i 2017 er 89%.

     

Årsrapporter