Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

Kontakt

Hilde Hedemann Brenn
 

 

Hovedfunn
  • Resultatene fra årets rapport viser en gledelig utvikling av betydelig økt overlevelse i gruppen med fjernmetastaser
  • Melanom som oppdages tidlig gir gode prognoser
  • Rapporteringsgraden for melanom har økt fra 63 % til 70 % det siste året

Årsrapporter