Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Kontakt

Ida Holmseth Heien

ida.holmseth.heien@kreftregisteret.no

Databehandlingsansvarlig: Kreftregisteret

Hjemmeside: www.kreftregisteret.no

Telefon
22 92 88 45

Kontaktinformasjon: 
Kvalitetsregisteransvarlig
Ida Holmseth Heien
ida.holmseth.heien@kreftregisteret.no

 

 

 

Årsrapporter