Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Kontakt

Ida Holmseth Heien

ida.holmseth.heien@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • Utredningen av lungekreftpasienter er god, men det er fortsatt rom for forbedring

  • 37 % av lungekreftpasientene mottok behandling i helbredende hensikt

Utredningen som gjøres er god, men det er rom for forbedring for å gjøre utredningen meget god. 88,7 % av pasientene som var ved god allmenntilstand og ikke hadde fjernspredning ble vurdert i tverrfaglig møte med tanke på behandling i helbredende hensikt. Det er noe lavere enn kravet for å oppnå god kvalitet. Underrapportering kan være en av mange mulige årsaker. For å utelukke at en pasient som kan være aktuell for helbredende behandling ikke har fjernspredning bør pasienten undersøkes med PET-CT. I 2018 ble 87,3 % av disse pasientene undersøkt med PET-CT i utredningen, noe som også er lavere enn kravet for å oppnå god kvalitet.
Behandling i helbredende hensikt er en forutsetning for å bli frisk av lungekreft. Andelen pasienter som fikk slik behandling i 2018 var 37 %, og det tilsvarer meget god kvalitet. Operasjon mot lungekreft har helbredende hensikt og andelen opererte var 23 % i 2018. Dette tilsvarer god kvalitet. Sannsynligheten for å dø etter kirurgi er et viktig mål for behandlingskvalitet og bør være svært lav. I 2018 var 30 dagers dødeligheten på 1,0 % og i snitt 1,4 % i perioden 2016-2018. Det er blant de laveste i verden. Ettersom det har skjedd forbedringer i intensivmedisinen etter kirurgi er det vanlig å også måle dødelighet 90 dager etter operasjon. 90 dagers dødelighet etter lungekreftkirurgi i Norge var på 2,1 % i 2018.
 

Årsrapporter