Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Kontakt

Ida Holmseth Heien

ida.holmseth.heien@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • Utredningen av lungekreftpasienter er god, men det er fortsatt rom for forbedring

  • 37 % av lungekreftpasientene mottok behandling i helbredende hensikt

Utredningen som gjøres er god, men det er rom for forbedring for å gjøre utredningen meget god. 91,7 % av pasientene som var ved god allmenntilstand og ikke hadde fjernspredning ble vurdert i tverrfaglig møte med tanke på behandling i helbredende hensikt. Det er noe lavere enn kravet for å oppnå god kvalitet (≥ 95 %). Underrapportering kan være en av mange mulige årsaker. For å utelukke at en pasient som kan være aktuell for helbredende behandling ikke har fjernspredning bør pasienten undersøkes med PET-CT. I 2019 ble 90,2 % av disse pasientene undersøkt med PET-CT i utredningen, noe som også er lavere enn kravet for å oppnå god kvalitet (≥ 95 %).
Behandling i helbredende hensikt er en forutsetning for å bli frisk av lungekreft. Andelen pasienter som fikk slik behandling i 2019 var 37,3 %, og det tilsvarer meget god kvalitet. Det er likevel noen helseforetak som ligger under målet på 35 % kurativt behandlede pasienter. Operasjon mot lungekreft har helbredende hensikt og andelen opererte var 22,1 % i 2019. Dette tilsvarer god kvalitet. Sannsynligheten for å dø etter kirurgi er et viktig mål for behandlingskvalitet og bør være svært lav. I 2019 var 30 dagers dødeligheten på 0,6 % og i snitt 1,2 % i perioden 2015-2019. Det er blant de laveste i verden. Stereotaktisk strålebehandling er også en aktuell form for kurativ behandling. Andelen pasienter som har fått denne type behandling varierer stort mellom de ulike helseforetakene. Fagrådet ønsker å undersøke hvorfor det er forskjeller i året som kommer.
 

Årsrapporter