Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Kontakt

Ida Holmseth Heien

ida.holmseth.heien@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • Utredningen av lungekreftpasienter er god, men det er fortsatt rom for forbedring
  • 38 % av lungekreftpasientene mottok behandling i helbredende hensikt
  • Dødelighet etter kirurgi er blant de laveste i verden

Utredningen som gjøres er god med kun 4,3 % av pasientene i ukjent stadium etter endt utredning, men det er rom for forbedring for å gjøre utredningen meget god. 85,4 % av pasientene som var ved god allmenntilstand og ikke hadde fjernspredning ble vurdert i tverrfaglig møte med tanke på behandling i helbredende hensikt. Det er noe lavere enn kravet for å oppnå god kvalitet. Underrapportering kan være en av mange mulige årsaker. For å utelukke at en pasient som kan være aktuell for helbredende behandling ikke har fjernspredning bør pasienten undersøkes med PET-CT. I 2017 ble 83 % av disse pasientene undersøkt med PET-CT i utredningen, noe som tilsvarer god kvalitet.

Behandling i helbredende hensikt er en forutsetning for å bli frisk av lungekreft. Andelen pasienter som fikk slik behandling i 2016-2017 var 38 %, og det tilsvarer meget god kvalitet. Operasjon mot lungekreft har helbredende hensikt og andelen opererte var 21,9 % i 2017. Dette tilsvarer god kvalitet. Sannsynligheten for å dø etter kirurgi er et viktig mål for behandlingskvalitet og bør være svært lav. I 2017 var 30 dagers dødeligheten på 1,7 % og i snitt 1,6 % i perioden 2015-2017. Det er blant de laveste i verden. Ettersom det er skjedd forbedringer i intensivmedisinen etter kirurgi er det vanlig å også måle dødelighet 90 dager etter operasjon. 90 dagers dødelighet etter lungekreftkirurgi i Norge var på 3,3 % i 2017.

Årsrapporter