Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

Kontakt

Lise Enerstvedt
lise.enerstvedt@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • Det er store variasjoner i overlevelse for lymfom-pasienter over 70 år
  • Noen sykehus følger fremdeles ikke retningslinjene for diagnostikk
  • Resultatene viser korrekt diagnostisering av kronisk lymfatisk leukemi-pasienter ved alle helseforetak

Årsrapporter