Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

Kontakt

Lise Enerstvedt
lise.enerstvedt@kreftregisteret.no

Hovedfunn
  • Myelomatose (benmargskreft) er nå inkludert i registeret
  • Overlevelsen av lymfom og lymfoide leukemier er høy
  • Noen sykehus følger ikke retningslinjene for diagnostikk
  • Dekningsgraden til registeret er god, klinisk rapporteringsgrad må forbedres

Årsrapporter