Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Databehandlingsansvarlig
Helse Bergen HF

Hjemmeside
LTMV

Kontaktpersoner:

Solfrid Indrekvam
Leder, overlege, dr.med
Lungeavdelingen, HUS

Sølvi Margrethe Flaten
Spesialsykepleier
Lungeavdelingen, HUS

Margrete Klemmetsby
Sykepleier, MHSc
Lungeavdelingen, HUS

Tlf: 55 97 84 80
E-post: LTMVregisteret@helse-bergen.no

 

Årsrapporter