Norsk MS-register og biobank

Databehandlingsansvarlig
Helse Bergen HF

Hjemmeside
www.norskmsregister.no

Tlf.: 55 97 55 03
E-post: msdata@helse-bergen.no

Kontaktinformsjon:

Stig Wergeland
Faglig leder, lege PhD
E-post: stig.wergeland@helse-bergen.no

Jan Harald Aarseth
Registeransvarlig, Statistiker PhD
Epost: jan.harald.aarseth@helse-bergen.no

Tori Smedal
Prosjektleder PhD
Epost: tori.smedal@helse-bergen.no

Anne Britt Rundhovde Skår
MS- sykepleier MSc, forbedringscoach
E-post: anne.skar@helse-bergen.no
 

 

 

Årsrapporter