Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Databehandlingsansvarlig
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hjemmeside
Norsk register for arvelige og
medfødte nevromuskulære sykdommer


Telefon: 77 75 44 59

Kontaktpersoner
Kai Ivar Müller, faglig leder
Kai.Ivar.Muller@unn.no
 

 

 

Årsrapporter