Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Interaktiv presentasjon av resultater er under utarbeidelse for registeret. Resultater for 2018 presenteres så snart løsningen er ferdig utviklet. 

Årsrapporter