Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog

Databehandlingsansvarlig
Oslo universitetssykehus HF

Hjemmeside
NorKog

Kontaktpersoner

Koordinator
Marit Nåvik
Tlf: 92 24 60 04
E-post: marit.navik@aldringoghelse.no

Faglig ansvarlig
Karin Person
Tlf: 95 70 98 04
E-post: karin.persson@aldringoghelse.no

Overordnet ansvarlig
Geir Selbæk

Prosjektmedarbeidere
Torunn Holm Totland
Ingrid Tøndel Medbøen
Benedicte Huseby Bøhn
 

 

Årsrapporter