Nasjonalt register for leddproteser

Kontakt

Ove Furnes
ove.furnes@helse-bergen.no

Hovedfunn
  • Endring i operasjonstilgang for hofteprotese gir bedre behandling
  • Sementerte lårbensproteser for kvinner over 75år gir bedre resultater
  • Alle pasienter i Norge får nå slitesterke leddflater i hofteprotesene

Årsrapporter