Nasjonalt hoftebruddregister

Kontakt

Jan-Erik Gjertsen
jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no

Databehandlingsansvarlig
Helse Bergen HF

Hjemmeside
Hoftebruddregisteret

Tlf.: 55 97 64 52

Kontaktpersoner
Jan-Erik Gjertsen, overlege
jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no

Eva Dybvik, statistiker
eva.hansen.dybvik@helse-bergen.no

Gard Kroken, statistiker
gard.kroken@helse-bergen.no
 

Årsrapporter