Nasjonalt hoftebruddregister

Kontakt

Jan-Erik Gjertsen
jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no

Hovedfunn
  • Store forskjeller i andel lårbensproteser som sementeres
  • Mange hoftebruddpasienter venter for lenge på operasjon
  • Store forskjeller i type behandling av lårhalsbrudd

Årsrapporter