Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Kontakt

Tore Solberg
tore.solberg@unn.no

Databehandlingsansvarlig
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hjemmeside
Ryggregisteret

Tlf.: 77 66 90 15

Kontaktpersoner
Tore Solberg, faglig leder
tore.solberg@unn.no

Mai Lisbet Berglund, sekretær
mai.lisbet.berglund@unn.no

Registerbeskrivelse

 

 

Årsrapporter