Norsk nakke- og ryggregister

Databehandlingsansvarlig
Databehandlingsansvarlig er administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Hjemmeside
www.nakkeryggreg.no

Epost:
nakkerygg@unn.no

Telefon:

776 69 015

Kontaktpersoner

Registerleder:
Maja Wilhelmsen (konstituert)

Registersekretær
Elin Golde

Årsrapporter