Norsk nakke- og ryggregister

Databehandlingsansvarlig
Databehandlingsansvarlig er administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Hjemmeside
www.nakkeryggreg.no

Epost:
nakkerygg@unn.no

Telefon:

776 69 015

Kontaktpersoner
Audny Anke
Daglig leder

Elin Golde
Registersekretær
 

Årsrapporter