Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Databehandlingsansvarlig
Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig for NorArtritt og Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus har ansvar for den daglige driften av registeret

Hjemmeside
ww.norartritt.no 

Telefon
55 97 54 00

E-post
norartritt@helse-bergen.no

Kontaktpersoner
Bjørg-Tilde Svanes Fevang (registerleder)
Tove Hatletveit (forskningssykepleier)

 

 

Årsrapporter