Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

NorArtritt har startet datainnsamling ved 8 sykehus, men har så langt ikke mulighet til å overføre data fra de enkelte sykehus til NorArtritt sentralt. Derfor finnes det ikke nasjonale resultater fra registeret. Her presenteres derfor kun oversikt over antall inkluderte pasienter ved deltakende sentra per 31. desember 2014 og en figur som baserer seg på lokale data fra Revmatologisk avdeling i Bergen.

Figur 1. Antall inkluderte pasienter ved norske revmatologiske avdelinger per 31.12.2014


Sykehus som ikke hadde kommet i gang med inklusjon til NorArtritt i 2014: Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens hospital, Revmatismesykehuset på Lillehammer, Revmatologisk avdeling Helse Nord-Trøndelag HF Levanger, Revmatologisk avdeling Helse Sunnmøre HF Ålesund, Revmatologisk avdeling Sykehuset Østfold Moss, UNN Tromsø, Revmatologisk avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset.


Figur 2. Bruk av biologisk versus ikke-biologisk behandling blant pasienter med kronisk artrittsykdom behandlet ved Revmatologisk avdeling Helse Bergen i 2014

RA = revmatoid artritt, PsA = psoriasisartritt, AS = ankyloserende spondylitt, SpA = spondyloartritt, Non-radio SpA = non-radiografisk spondyloartritt, polyartritt =annen betennelse i flere ledd.

Beskrivelse av sykdommene:

Revmatoid artritt (RA) er en sykdom som medfører smerter, hevelse og stivhet i ledd. Sykdommen kjennetegnes ved kronisk forløpende, ofte svingende sykdom med betennelse i leddhinnen og derav følgende ødeleggelse av brusk og bein.

Psoriasisartritt (PsA) er en tilstand med leddgikt knyttet til psoriasis som kan presentere seg på ulike måter, f.eks. som en RA-liknende sykdom, en asymmetrisk leddbetennelse i få og gjerne store ledd, eller ved betennelse i ryggsøylen.

Ankyloserende spondylitt (AS) innebærer betennelse i iliosacralleddene (IS-leddene, dvs leddene mellom bekkenet og ryggsøylen) og gjerne i ryggsøyle, noe som medfører smerte, stivhet og redusert bevegelighet. Røntgen av IS-leddene viser IS-artritt.

Non-radiografisk spondyloartritt brukes om pasienter med spondyloartritt som oppfyller internasjonalt anerkjente kriterier (ASAS-kriteriene) for SpA, men der røntgen av IS-ledd ikke viser artrittforandringer.

Spondyloartritt (SpA). Spondyloartritt er en samlebetegnelse på flere tilstander som kan medføre betennelse i ryggsøyle, leddbetennelser, senefestebetennelser, og noen ganger andre organer, for eksempel øyne. I figuren brukes SpA om spondyloartritt som ikke kan karakteriseres nærmere (som AS eller non-radiografisk SpA)

Polyartritt (kronisk uspesifisert artrittsykdom) brukes om tilstander med kronisk betennelse i flere ledd som ikke oppfyller kriteriene for de andre artrittsykdomsgruppene (RA og PsA). 

Årsrapporter