Nasjonalt barnehofteregister

Databehandlingsansvarlig: Helse Bergen HF

Hjemmeside: http://nrlweb.ihelse.net/

Kontaktpersoner
Daglig leder
Trude Gundersen,
Overlege, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus

Styreleder
Ola Wiig
Overlege, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus

 

Årsrapporter