Norsk register for analinkontinens

Databehandlingsansvarlig
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hjemmeside
NRA

Telefon
77 66 90 15

Epost
nra@unn.no

Kontaktpersoner
Daglig leder
Tone Prøsch-Bilden
Tlf: 77 66 97 33
E-post: Tone.Prosch-Bilden@unn.no

Faglig leder
Stig Norderval
E-post: stig.norderval@unn.no

Fagrådsleder
Hege Hølmo Johannessen
E-post: hege.h.johannessen@hiof.no

 

Årsrapporter