Gastronet

Hovedfunn
  • Andel undersøkelser der pasienten har opplevd sterke smerter under koloskopien har blitt kontinuerlig redusert fra 2014 til 2018 til nå 10,3%.

  • Nesten halvparten av endoskopisentre oppnådde målet med en andel av sterk smertefulle koloskopier under 10%.

  • Andelen av fullstendige koloskopier ligger uendret sammenlignet med 2017 på 87,8%. Under halvparten av endoskopisentrene oppnådde målet med en andel fullstendige koloskopier over 90%.

  • 78 % av koloskopisentrene oppnådde målet med et funn av minst 1 stor polypp i over 20% av koloskopiene

  • Andel ERCP undersøkelser som førte til en bukspyttkjertelbetennelse er uendret 4 %.

  • Dekningsgraden av registeret har steget kontinuerlig de siste 6 årene. Likevel registrerer fortsatt mange sentre ufullstendig eller ikke i det hele tatt.

Årsrapporter