Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

Hjemmeside
www.norgast.no

Telefon
776 69 015

Epost
norgast@unn.no

Kontaktpersoner
Daglige ledere:
Kristoffer Lassen
Linn Såve Nymo

Registersykepleier:
Kristin Woll
kristin.woll@unn.no

Registersekretær:
Lone Sigvaldsen
lone.sigvaldsen@unn.no

Årsrapporter