Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

Resultater publisert i 2015

Registret fikk nasjonal status våren 2015, og har derfor ingen resultater å presentere ennå.