Norsk intensivregister

Kontakt

Anita Farestveit
anita.farestveit@helse-bergen.no

Databehandlingsansvarlig
Helse Bergen HF

Hjemmeside
Norsk intensivregister

Telefon: 
55 97 68 50

Kontaktpersoner
Eirik Alnes Buanes, daglig leder
eirik.alnes.buanes@helse-bergen.no

Nasjonal sekretær for NIR
Anita Farestveit
anita.farestveit@helse-bergen.no

Tlf: 55 97 67 94

 

 

Årsrapporter