Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Databehandlingsansvarlig
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet 

Hjemmeside
www.Neonatalprogrammet.no 

Telefon
23 07 29 53 

Kontaktpersoner
Faglig leder
Arild Rønnestad
arild.ronnestad@rikshospitalet.no

Konsulent
Lina Merete Knudsen

 

Årsrapporter