Norsk kvalitetsregister for hiv

2017

Norsk kvalitetsregister for hiv har per 2018 ikke konsesjon og samler ikke nasjonale data. De har derfor ikke resultater å presentere per i dag. 

Årsrapporter