Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

Resultater publisert i 2017

Registeret er inne i en endringesprosess, og vil som følge av det ikke publisere resultater i 2017.