Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

Resultater publisert i 2016

Registeret har ikke data for publisering i 2016. Det foregår for tiden en omlegging av IKT plattform, og konsesjonen for inkludering er utvidet etter ny godkjenning fra Datatilsynet. Dette bør bidra til at inkluderingen til registeret vil øke betydelig da store deler av aktuelle pasienter tidligere ikke var inkludert i den tidligere konsesjonen.