Norsk ryggmargsskaderegister

Kontakt

Annette Halvorsen
Annette.Halvorsen@stolav.no

Databehandlingsansvarlig
St. Olavs Hospital HF

Hjemmeside
www.norscir.no

E‐post:
NorSCIR@stolav.no

Kontaktpersoner
Leder
Annette Halvorsen
Annette.Halvorsen@stolav.no
Mobil 48 00 76 67

Registerkoordinator
Ann Louise Pettersen
Ann.Louise.Pettersen@stolav.no
Mobil 47 90 23 34

Årsrapporter