Norsk ryggmargsskaderegister

Kontakt

Annette Halvorsen
Annette.Halvorsen@stolav.no

Hovedfunn
  • Flest traumatiske ryggmargsskader om sommeren
  • Svært mange pasienter rapporterer å være tilfreds med egen funksjon på område mobilitet ved utreise rehabiliteringsavdeling
  • Så mange som 95 % av pasientene rapporterer sin egen tilfredshet med psykisk og fysisk helse inn til registeret

Årsrapporter