Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Kontakt

Marianne Grytaas
marianne.aardal.grytaas@helse-bergen.no

Hovedfunn
  • Stadig fokus på inklusjon ved landets sykehus førte til 98 nye pasienter i ROAS i 2017
  • ROAS har nasjonal dekningsgrad 61% for Addisonpasienter
  • En høy andel av Addisonpasienter har fått utdelt steroidkort (94%) og kortisonsprøyte (77%)

Årsrapporter