Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

2017

Registeret er nyoppstartet og begynte registrering i 2016. Resultatdata for 2016 foreligger derfor ikke.

Årsrapporter