Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Kontakt

Stefanie Erhard-Midttun
55 97 55 60

2015

SmerteReg registrerte sin første pasient ved HUS i Bergen i september 2014. Totalt 139 pasienter ble henvist i perioden 8.9.14 - 31.12.14, og av disse oppfylte 113 inklusjonskriteriene. Det var en liten overvekt av menn (58 %). Seksti prosent av de henviste pasientene har rene akutte smertetilstander, mens 31 % er pasienter med både langvarig smerte og en akutt smerte i tillegg. Videre er ca 17 % av pasientene enten i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og/eller er aktive rusmisbrukere. De aller fleste (91 %) av pasientene som samtykker til deltagelse i det nasjonale registeret rapporterer selv via nettbrett at de er meget godt (71 %) eller nokså godt (20 %) fornøyd med ivaretagelsen fra smerteteamet. Trendene i resultatene fra disse 4 månedene samsvarer godt med resultatene frem til desember 2015 (ca. 600 pasienter).

Årsrapporter